Çok Engelsiz YazılarMateryal ve Etkinlikler

Dokunsal Olarak Hisleri Öğrenmek

Bireylerin hislerini ifade etmesi ve başka bir bireyin hislerini anlamak sosyal ve toplumsal yaşam için önemlidir. Bu ifadeleri etiketlemek, sohbetlerde kullanmak ve bu hisler karşısında uygun davranışlar sergilemek gerekir.

Görmeyen ya da çoklu yetersizlikten etkilenmiş görmeyen öğrencilere hisler ve yüz ifadeleri dokunsal uyarlamalarla öğretilerek sosyal öyküler hazırlanabilir.

Aşağıdaki materyal yüz ifadelerinin öğretimi için hazırlanmıştır.

Materyalin Özellikleri

50 x 70 boyutundaki tablo üzerinde iki bölüm vardır. Sol bölümde bir baş yer almaktadır. Çevresi ip ile hissedilebilir şekilde belirginleştirilmiştir. Başın yüz kısmının olduğu yer boştur, yüz ve göğüs kısmında cırt cırt bulunmaktadır. Sağ kısım yazılar için ayrılmıştır. Yazılar için cırt cırtlar bulunmaktadır.

Tablonun sol bölümü için beş farklı hissi temsil eden 5 farklı yüz ifadesi mevcuttur. Bunlar mutlu, üzgün, kızgın, şaşkın ve hastadır. Her bir ifadenin arka yüzeyi cırt cırtlıdır. İfadeler dokunsal olarak hazırlanmıştır.

Tablonun sağ tarafı için 5 hissin adlarının yazılı olduğu cırt cırtlı kartlar bulunmaktadır. Yazılar büyük punto ve Braille’dir.

Materyal yüz ifadesinin ve bu ifadeyi temsil eden yazının eşleştirilmesi şeklinde kullanılmaktadır. Baş kısmındaki cırt cırta bir yüz ifadesi yerleştirilir. Bu ifadenin adı yazılar içinden seçilerek göğüs kısmındaki cırt cırta yerleştirilir.

Materyali Hazırlayan: Veli Sünbül (Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği öğrencisi)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir