Çok Engelsiz YazılarMateryal ve Etkinlikler

Çok Duyulu Etkileşimde Bulunma

Görmeyen çocuklar günlük hayatta görme duyusu dışındaki duyularını baskın olarak kullanmaktadırlar. Böylece nesneleri kavramakta, çevreyi tanımakta, yönelim ve bağımsız hareket becerilerini geliştirmektedirler.

 “Körlerin sağlam kalan duyuları, görenlerinkine göre duyarlılık açısından herhangi bir üstünlük göstermemektedir. Söz konusu olabilecekleri tek üstünlükleri, bu duyular yoluyla aldıkları uyaranları yorumlamakta edindikleri tecrübelerdir”  (Enç, Çağlar & Özsoy, 1981)

Öğrenme için tüm duyulara (işitme, koklama, dokunma, tatma ve görme kalıntısı olması durumunda görme) yönelik uyaran sunarak çoklu yetersizlikten etkilenmiş görmeyen çocuklarla etkileşim kurmak gerekmektedir. Ancak bu sırada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır.

Birden çok duyuya hitap eden nesne ya da etkinliklerde aynı anda birden fazla duyu için uyaran vermek yerine, uyaranlar sırayla verilmelidir.

Örneğin portakal yiyecek bir çocukla etkileşim kurarken önce portakala dokunması, sonra portakalı koklaması ve sonra portakalı tatması sağlanır. Çocuğun portakala aşinalığı sağlandıktan sonra yeme eylemi gerçekleştirilir. Bu durum, çocuğun ne ile karşı karşıya olduğu konusunda ona sistematik bilgi ve önemli bir iletişim fırsatı sağlar. Benzer şekilde kediyi tanıma etkinliğinde önce kedi sesini dinletme, sonra kediye ya da bir parça kedi tüyü dokusuna dokundurma gibi sıra izlenmelidir.

 “Meyveleri Tanıyalım” materyali, bazı meyvelerin şekillerini, kokularını ve adlarını tanıtmak amacıyla hazırlanmış örnek bir etkinlik materyaldir.

Bu materyalde meyve resimleri, meyve objeleri, meyve adları (basılı ve Braille yazı), meyve kokularını veren meyve aromaları bulunmaktadır.

Beyaz yüzey üzerinde cırt cırtlarla hazırlanmış meyve resimleri, meyve objeleri, meyve adları
Meyve aromaları

Meyveler öğrenciye tanıtıldıktan sonra bu materyal ile meyve resmi kartları, meyve objeleri, meyve kokuları, meyve adları cırt cırtlı yüzeyler kullanılarak öğrencinin eşleme yapması sağlanır. Ayrıca gerçek meyvelerin tattırılması eklenerek de çok duyulu etkileşim güçlendirilebilir.

Materyali oluşturan tüm unsurlar ile materyalin bütünü

Materyali Hazırlayan: Ruman KALMAZ (Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir