Çok Engelsiz YazılarMateryal ve Etkinlikler

Çok Duyulu Öykü Kitabı Örneği

Çok duyulu öykü, ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların eğitiminde kullanılan önemli materyallerden biridir. Hazırlaması kolay ve kullanımı öğretim için işlevseldir. Çok duyulu öykülerde amaç, çok duyulu öğrenmeyi kullanmaktır. Çok duyulu öğrenme, çocuğun öğrenmesine birden fazla duyu kanalıyla yardım etmektir.

Materyalin Adı: Bizim Bahçe Hikayesi

Materyalin Amacı:    Öğrencinin nesneleri dokunsal olarak algılaması, nesneleri tanıması, nesneleri etiketlemesi.

Materyalin Özellikleri: Materyal hikaye kutusu biçiminde tasarlanmıştır. Kutunun kapağı hikayenin ilk sayfasıdır. Kutu içerisinde hikayenin sayfaları bulunmaktadır.

Hikaye, her sayfada bir cümle ve cümlede geçen nesnenin gerçek ve sembolik bir parçasının yer aldığı sayfalardan oluşmaktadır.Hikayenin her bir sayfası öğrencinin rahatlıkla eline alabileceği boyutlarda hazırlanmıştır.Taşıması kolay olan hikayenin her sayfası mukavva olup yazılar ve sayfalar kaplanarak dayanıklı olacak şekilde planlanmıştır. Tüm yazılar hem büyük punto hem de Braille yazı ile yazılarak hem az gören hem de görmeyen öğrencilerle kullanımı hedeflenmiştir..

Materyalin Kullanımı: Öğrenci okuma becerisine sahip değilse yetişkin, okuma becerisine sahipse kendisi her sayfadaki cümleyi okur. Her sayfada cümle okunduktan sonra öğrenci sayfadaki nesneye dokunur/dokundurulur.

Kitap Kapağı

Hazırlayan: Kübra Gündoğan (Gazi Üniversitesi, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi)

Çok duyulu öykü kitabının sayfaları aşağıdadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir