Çok Engelsiz YazılarGüncel

Çoklu Yetersizlikten Etkilenmiş Görmeyen Çocukların Eğitiminde Model Sınıf Projesi: Bringing Perkins to Turkey

Bringing Perkins to Turkey projesi 2018-2019 eğitim öğretim yılında Amerika’da Perkins görme engelliler okulunda (Perkins School for The Blind) Türkiye’de uygulanmak üzere kabul edilen ve desteklenen Shark Tank projesidir. Bu proje, çoklu yetersizlikten etkilenmiş görmeyen çocukların eğitimi alanında yurt dışı destekli Türkiye’deki ilk projedir.

Projenin Amacı

Çoklu yetersizlikten etkilenmiş görmeyen çocukların eğitim aldığı bir sınıfı model sınıf olarak hazırlamak ve buradaki uygulamaları Türkiye’de yaygınlaştırmak

Proje Kabul Süreci

Ankara – Mitat Enç görme engelliler ortaokulunda görev yapan görme engelliler öğretmeni Derya Uyar 2018-2019 eğitim öğretim yılında Perkins görme engelliler okulunda katıldığı Educational Liadership Program (ELP) kapsamında 9 aylık mesleki eğitim sürecinde Türkiye’de gerçekleştirme üzere bir proje hazırlamıştır. Projenin hazırlanması, şekillendirilmesi sürecini Perkins görme engelliler okulu yönetiminden Helene Power desteklemiştir. Yapılan proje sunumu başarılı olup Türkiye’de gerçekleştirilmesi için gerekli şartlar kazanılmıştır.

Proje Sunumu

Projenin Kapsamı

Proje Ankara ilinde Mitat Enç görme engelliler ortaokulunda 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanmaktadır. Çoklu yetersizlikten etkilenmiş görmeyen 4 öğrenci için model bir sınıf hazırlanmaktadır. Bu sınıfta gerçekleştirilen uygulamalar ile çoklu yetersizlikten etkilenmiş görmeyen çocukların eğitimi hakkında özel eğitim öğretmenlerine ve dört farklı üniversiteden davet edilen öğretmen adaylarına teorik eğitim verilecek, model sınıfta gözlem yapma fırsatı sağlanacaktır. Uygulamaların yaygınlaştırılması için sosyal ağlar kullanılacaktır.

Proje Yöneticileri

Danışmanı Gazi Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Pınar Şafak olan proje, görme engelliler öğretmeni Derya Uyar ve Mitat Enç görme engelliler ortaokulu yönetimi tarafından yürütülmektedir.

Pınar ŞAFAK

Doç. Dr. Pınar Şafak, 2009-2010 eğitim öğretim yılında Perkins görme engelliler okulunda Educational Leaadership Program (ELP) kapsamında çoklu yetersizlikten etkilenmiş görmeyen çocukların eğitimi alanında eğitimini tamamlamıştır. Şafak bu alandaki çalışmalarını Türkiye’de sürdürmüş ve çoklu yetersizlik alanında Türkiye’de ilk Doçentlik unvanını alan öğretim üyesi olmuştur. Bringing Perkins to Turkey projesi danışmanıdır.

Derya UYAR

Derya Uyar, Gazi Üniversitesi Görme Engelliler Öğretmenliği lisans programından 2009, yüksek lisans programından 2016 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans sonucunda çoklu yetersizlikten etkilenmiş görmeyen çocukların iletişim becerileri ile söz konusu çocuklarla etkileşim davranışları konusunda uzmanlığını almıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında Perkins görme engelliler okulunda Educational Leaadership Program (ELP) kapsamında çoklu yetersizlikten etkilenmiş görmeyen çocukların eğitimi alanında eğitimini tamamlamıştır. Bringing Perkins to Turkey projesinde hazırlanan model sınıfın öğretmenidir.

Proje Hareketleri

2019-2020 eğitim öğretim yılı başında Mitat Enç görme engelliler ortaokulu ve Perkins görme engelliler okulu arasında proje sözleşmesi imzalanmıştır.

Mitat Enç görme engelliler ortaokulunda Doç. Dr. Pınar Şafak tarafından öğretmen eğitimleri başlamıştır.

Mitat Enç görme engelliler ortaokulunda II. kademede 4 öğrencinin eğitim aldığı bir sınıf model sınıf olarak hazırlanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda çoklu yetersizlikten etkilenmiş görmeyen öğrenciler için fiziki düzenlemeler, sınıf rutinleri oluşturma, materyal hazırlıkları sürdürülmektedir.

Model sınıfta hazırlanan bazı materyal örnekleri;

Dokunsal Semboller
Takvim Kutusu
Alternatif Destekleyici İletişim (ADİ) Uygulamaları
Sınıf Sembolü
Ev-Okul Dergisi Rutini
Aylık Dergi Rutini
CVI için materyal
Dokunsal Kitap
Dokunsal ve Görsel (CVI için) Kitap

Model sınıfta yürütülen uygulamaların yaygınlaştırılması kapsamında www.cokengelsiz.com web sitesine bağlı Facebook ve Instagram sayfaları hazırlanmıştır. Projenin tüm aşamaları ve çoklu yetersizlikten etkilenmiş görmeyen çocukların eğitimi hakkında paylaşımlar sosyal ağlar aracılığıyla devam edecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir