Çok Engelsiz YazılarMateryal ve Etkinlikler

Kabartmalı Sindirim Sistemi Haritası

Fen bilimleri konuları her çocuğun hayatında yer almaktadır. Fen bilimleri eğitiminin temel amacı kültür, cinsiyet ve yetersizlik durumu gözetmeksizin her öğrencinin fen kavramlarını öğrenmesidir. Çünkü fen bilimleri doğaya ait bilgileri, günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan enerji türlerinin oluşumunu ve kullanımını, vücudumuzdaki sistemleri, duyu organlarını, ürüme, büyüme ve gelişim süreçlerini içeren, yaşantımıza dair işlevsel bilgiler sunan alandır.

Fen bilimleri konuları için öğrenci özeliklerine göre yapılan uyarlamalar öğrenmeye olumlu etki eder.

Fen bilimleri konularından biri olan sindirim sistemi için işlevsel bir materyal örneği;

Kabartma Sindirim Sistemi Haritası

Materyalin Amacı: Sindirim sistemi organlarını öğretmek.

Materyalin Özellikleri: Görmeyen ve az gören öğrencilerin sindirim sistemini rahat şekilde öğrenmeleri için sindirim sistemi organları kabartma ve uygun görsel özelliklerle hazırlanmıştır. Her bir organ farklı ve gerçeğine benzer dokudadır. Ayrıca renkler arası kontrastlık bulunmaktadır. Organların isimleri hem büyük punto hem de Braille yazı ile yerleştirilmiştir. Organ isimlerinin kolay bulunabilmesi için oklarla yönlendirilmiştir.

Materyalin Kullanımı:  Öğretim sırasında öğretim yöntemine göre sindirim sistemi haritası öğrenciye inceletilir ve öğrencinin organları tanıması sağlanır.

Materyali Hazırlayan: Esranur Demirel (Gazi Üniversitesi, Özel Eğitim Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir