Akademik BecerilerÇok Engelsiz YazılarMateryal ve Etkinlikler

Matematiği Çok Amaçlı Bir Materyalle Tanımak: Eğitici Çubuklar

Matematik basit bir yapıdan daha karmaşık bir yapıya uzanır. Matematik birçok kişi için zor ve sıkıcıdır. Ancak günlük hayatta sürekli kullanılan bir alandır. Dolayısıyla matematiğin uyarlamalarla öğrenciler için dikkat çekici ve motive edici hale getirilmesi, bu yönde etkinlikler planlanması gerekir. Bununla birlikte, çoklu yetersizlikten etkilenmiş görmeyen öğrencilere matematik öğretirken işlevsel beceriler seçilmeli ve sadeleştirmelere gidilmelidir.

Matematiğin temel becerilerinden olan sayılar ve dört işlem için hazırlanmış çok amaçlı bir materyal örneği; Eğitici Çubuklar

Materyalin Kullanım Amacı: Sayı-tane eşleme, sayı sıralama, 1-10 arası sayılarda dört işlem yapma, renk belirtme, uzun-kısa kavramları çalışma.

Materyali Oluşturan Öğeler

  • 1’den 10!a kadar sayıları temsil eden farklı boyutlarda renkli/dokunsal 10 adet çubuk

Materyalde 1-10 arası sayıları ifade eden çubukların her biri farklı renktedir. Çubuklar az gören öğrenciler için zıt renklere sahiptir. Her bir çubukta görmeyen öğrencilerin çubuğun hangi sayıyı temsil ettiğini anlaması için 3 cm aralıklarla oyuklar bulunmaktadır. Dolayısıyla her bir çubuk farklı boyuta sahip olup kısadan uzuna doğru sıra izlemektedir.

  • 10 adet sembol (sayı karşılığı tane), 10 adet sayı (Braille ve büyük punto) ve 4’er adet (Braille ve basılı) işlem işareti kartı

Sembol ve sayı kartları az gören öğrenciler için sarı eva üzerine siyah boyayla hazırlanmıştır. Görmeyen öğrenciler için rakam değeri kadar kabartma yapıştırılmıştır.

sayı ve sembol kartları
İşlem işareti kartları
  • Sembol ve sayı kartları için muhafaza kesesi
  • Çubuklar için muhafaza kutusu
Muhafaza kesesi

Materyalin kullanımı birden çok beceriye hitap etmektedir. Çubuklar yalnız kullanılarak renk, uzun-kısa, sayma, şekil modelleme gibi farklı çalışmalarda kullanılabilir. Benzer şekilde sayı ve sembol kartları birlikte ve yalnız kullanılarak sayma, rakam okuma, sayı-tane eşleme, 4 işlem yapma, basit problem çözme gibi çalışmalarda kullanılabilir.

 Ayrıca sembol – sayı kartlarına ve çubuklara sabitlenecek mıknatıs ya da cırt cırt ile kullanımı, çalışma sırasında kaymaları ve karışıklıkları önleyecektir.

Toplama işlemi uygulama örneği
Toplama işlemi uygulama örneği

Materyali hazırlayan: Zeynep Bütün (Gazi Üniversitesi, Özel Eğitim Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir